Straßen-Meister Japan

2022 Yukiya Arashiro
2021 Keigo Kusaba

2019 Shotaro Iribe
2018 Genki Yamamoto
2017 Yusuke Hatanaka
2016 Sho Hatsuyama
2015 Kazushige Kuboki
2014 Junya Sano
2013 Yukiya Arashiro
2012 Yukihiro Doi
2011 Fumiyuki Beppu
2010 Takashi Miyazawa
2009 Taiji Nishitani
2008 Hidenori Nodera
2007 Yukiya Arashiro
2006 Fumiyuki Beppu
2005 Hidenori Nodera
2004 Yasutaka Tashiro
2003 Shinichi Fukushima
2002 Shinri Suzuki
2001 Yasutaka Tashiro
2000 Yoshiyuki Abe
1999 Tomokazu Fujino
1998 Tomokazu Fujino

Radsport-Seite.de, Homepage / Radsport – Siegerlisten / Palmarès Übersee / Japanische Meister (Rad/Straße)